En högtidlig jordfästning

hölls i går å Östra gravkapellet när stoftet efter fru Matilda Bergström, maka till byggmästaren Carl Bergström härstädes, vigdes till gravers ro. Jordfästningen förrättades av pastor Helmer Östlund enligt Metodistkyrkans ritual. Pastor Östlund höll ett varmhjärtat tal utgående från orden ”Edert hjärta vare icke oroligt”. Vid graven nedlades kransar av de anhöriga, av pastor Östlund från Metodistförsamlingen och av fröken Gothy Gustavson för ”Fridens band”. Det var en mycket rik blomstergärd, som ägnades den avlidnas minne och många tacksamhetens ord uttalades.
Efter jordfästningen hölls minnesgudstjänst i Metodistkyrkan.
Här förekom tal av past. Edw. Gottlander och Helmer Östlund samt sång. De närvarande bjödos på kaffe och den givande stunden avslöts med bön och sång. Byggm. Bergströms tack för den rika blomstergärden och allt deltagande i familjens stora sorg framfördes av pastor Östlund.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *