Dödsfall.

Överste C. G. Warberg har på torsdagen avlidit i Stockholm, 60 år gammal. Han var född där 1878 som son till generallöjtnant Carl Warberg och Sophie Lagercrantz. Han avlade studentexamen i Hälsingborg 1896 och fick sin första officersfullmakt 1898 samt inträdde i generalstaben 1909, där han sedermera avancerade till överstelöjtnant. Under åren 1915—18 var han stabschef vid militärbefälet på Gotland. Närmast sörjande är maka, dotter till framlidne landshövding Roos och hans efterlevande maka, född Hedberg.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *