Dödsfall.

Jägmästaren Gustaf Tjäder avled natten till påskdagen i sitt hem i Stockholm, 74 år gammal. Den avlidne var född i S:t Nicolai socken i Södermanland, blev student i Visby 1883, utexaminerades från Ultuna lantbruksinstitut 1886 och från Skogsinstitutet 1891. År 1901 blev han jägmästare i Arjeplogs revir, förflyttades till Jörns samt var från 1915 jägmästare i Köpings revir till pensionsåldern inträdde. Närmast Börjes han av maka, född Pontin, barn, barnbarn och syster.
— På påskdagen avled i Stockholm fröken Ellen Kallenberg i en ålder av 71 år. Hon var född på Marieborg, Torekov. Närmast sörjas den bortgångne av tre bröder, två bosatta i Kalifornien och en — dr K. Kallenberg — i Stockholm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 april 1938
N:r 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *