Den svenska folk gasmasken kommer.

Kostar 18 kr. — Demonstrerad i går.

Stockholm, 7 mars. (TT.) Den första gasmasken för det passiva luftskyddets behov, alltså för den stora allmänheten, börjar säljas på tisdagen.
På måndagseftermiddagen demonstrerades den ”passiva” masken vid en sammankomst på landstormsföreningarnas centralförbunds lokaler. Krigsmaterielinspektören överste K.-A Bratt höll, i stället för luftskyddsinspektör Zetterquist som blivit förhindrad, ett kort orienterande anförande om faran från luften.
Inspektörsassistenten i luftskyddsinspektionen civilingenjör Torsten Gustafsson lämnade en kort redogörelse för det Civila luftskyddets organisation. Under det att de som arbeta i det aktiva luftskyddet måste ha masker och utrustning, med vilka de kunna ge sig rakt in i en stark gaskoncentration, sade tal. bl. a., måste de passiva ha masker för att omedelbart kunna skydda sig och ge sig undan till luftskyddsrummen. Ingenjör Gustafsson demonstrerade den nya masken. Den är försedd med två ventiler, en för inandning genom ett dim- och ett gasfilter och ett för utandning. Den är av tjeckoslovakisk tillverkning, skyddad med en massa patent, men man har ordnat så att. vid behov en svensk filterbehållare kan tillverkas som reservdel. Hr Gustafsson slutade sitt anförande med att framhålla att det är inte nog med att köpa en gasmask och lägga den i gott förvar. Ägaren måste också öva sig med att använda den.
General G. Lindström påpekade också vikten av att folk övar sig med gasmask. Måste en person oförberett ta den på sig kan han av den första svårigheten att andas gripas av panik och kanske i tro att det är något fel ta av sig masken, och då är han såld.
Den nya folkgasmasken kommer att säljas endast genom MEA, ett arrangemang som varit nödvändigt för att kunna hålla priset lågt. Detta är 18 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Mars 1938
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *