De stora luftskyddsövningarna

inleddes på tisdagen med bl. a. brandskyddsövning vid gas- och elektricitetsverket vid Värtan. — T. v. Brandberedskapen har trätt i funktion. T. h. En: gasförgiftad får syrgasbehandling.

Längst t. v. Prins Gustaf Adlof. och landshövding Bo Hammarskjöld följa övningarna. T. h. ses ett hus intill Eskilstuna kyrka, som träffats av en brandbomb, samt eldsläckningsmariskapet på I 10 rycker ut för att bekämpa en eldsvåda i kasernerna.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 September 1938
N:r 207

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *