D.B.V:s sparbank donerar.

31,600 kr. av vinstmedlen till allmännyttiga ändamål.
D. B. V:s sparbank har i dag på sin årsstämma beslutat att av årets vinstmedel bevilja följande anslag till allmännyttiga ändamål: Till 1938 års nationalinsamling med anledning av Hans Majestät Konungens 80-årsdag 1,000 kr.; till Sällskapet D. B. V. för dess botaniska trädgård 20,000 kr.;
till Gotlands läns Hushållningssällskap för åtgärder till det gotländska jordbrukets och dess binäringars främjande 4,000 kr.;
till Föreningen Gotlands Fornvänner för restaurering av det å fastigtigheten Visby Börs genom brand skadade medeltidshuset 2,000 kr.;
till Bunge museum för flyttning och konservering av tvenne inköpta flygelbyggnader 1,000 kr.;
till Slite skyttegille: Bidrag till kostnaderna för byggande av ny skjutbana 500 kr.;
till Fruntimmerssamfundet i Visby för stipendier åt elever i vävning vid samfundets vävskola 500 kr.;
till Visby stadsmission för församlingsdiakonissans hjälpverksamhet 500 kr.;
till Visby slumstation för dess verksamhet 500 kr. ;
till Föreningen Hem för Pauvres Honteux i Visby för dess verksamhet 1,000 kr.;
till I. O. G. T:s scoutkår i Visby för inköp av en skogstomt 200 kr.;
till Redaktionen för tidskriften ”Församlingsblad för Visby församling”: Bidrag till utgivande av nämnda tidskrift 200 kr.;
till pastor Folke Thuresson: Bidrag till omkostnader för anordnande av ett pojkläger med kyrkligt program instundande sommar 200.
kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 5 Maj 1938
N:r 102

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *