Branden vid Strömma Yllefabrik.

Gotlands södra härads brandstodsförenings styrelse har nu tillerkänt Strömma Yllefabrik A.-B. i Stånga 124,000 kr. i ersättning för de skador, som åsamkats bolagets fastighet och inventarier vid branden i fjol.
Brandförsäkringsbolagets styrelse beslutade vidare utbetala ersättningar om sammanlagt 740 kr. åt 16 personer.
Styrelsen beslutade en uttaxering av 10 öre pr 100 kr. försäkringsvärde, resterande belopp skall tagas av regleringsfonden.

Gotlands Allehanda
Fredagen 28 Januari 1938
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *