Biskopsvisitation

äger rum fredag—söndag i Eksta pastorat av biskop Ysander. Förrättningen inleddes i förmiddags med kyrkoherde Muckenhirns förhör med konfirmanderna. Därpå följde besiktning av kyrkan och kyrkogården varpå barngudstjänst ägde rum kl. 11 i kyrkan, varvid pastor Colstrup medverkade. Efter gudstjänsten avlades besök i skolorna i Eksta varpå kl. 3 följde barngudstjänst i Levide kyrka. I afton blir det gudstjänst i Sproge kyrka kl. 14 8 e. m.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 augusti 1938
N:r 184

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *