Barnens dag gav 19,700 kr.

Mjölkdroppens styrelse tackar.
Styrelsen för föreningen MjölkDroppen vill härmed framföra sin stora tacksamhet till alla dem som på olika sätt bidragit till det synnerligen goda resultatet av årets Barnens Dag. Nettobehållningen, omkring 19,700 kronor, är dubbelt välkommen med hänsyn till spädbarnshemmets under sommaren genomförda utvidgning samt inför det faktum, att hemmet ständigt har så många skyddslingar som det kan mottaga, och sålunda fyller ett verkligt behov.
Visby den 3 september 1988.
På styrelsens vägnar:
Gertrud Rodhe.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 September 1938
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *