Barnens Dag

har gått in under de mest gynnsamma väderleksförhållanden och nu är det bara att hoppas att det strålande vädret skall hålla i. sig även i klang- och jubeldagarnas fortsättning. Redan i morse, då härolder, bl. a. förmedelst den av vårt gamla beväringshjärta med rörelse igenkända och på sin tid ohejdat älskade reveljen samt andra glatt smattrande trumpetfanfarer, blåste in ”dagen” utvecklade sig ett rörligt och färgstarkt folkliv. Uppe på Stora torget var det förresten ingalunda mindre rörligt. Till folklivet här bidrog i icke ringa grad en känd visbyherre, som för dagen ägnat sin konstnärliga målarfantasi åt sitt eget ansikte och därjämte skrudat sin corpus i exotisk dräkt. Från hans flitigt vevade positiv med fågelbur och allt vällde tjusande melodrunter, ekande mellan Nunnan och Karin med omnejd. Torgets så här års obligatoriska färgprakt underströks på ett lyckligt sätt av ballongknippenas mångfald och från bilkylarna fladdrade Barnens dagsvimplarna muntert i solskenet.
Nere på Paviljongsplanen stod redan i förmiddags allt klart för eftermiddagens och kvällens invasion: stånd vid stånd, karuseller, bio, varuhus, kondis, ”Dockhemmet”, ”Hundliv”, ”Röda hjärtan”, skjutbanor, tombolor jämte andra inrättningar med eller utan fru Fortuna i högsätet. Så nog kan man få sitt lystmäte på förlustelser, det är ett som är säkert. Och inne i Pavis blir det cabarét med åtskilliga utlovade attraktioner. Under alla dessa omständigheter behöver knappast någon tvekan råda om var man skall tillbringa de närmaste två kvällarna.
KL. 3 i middags avgick det sedvanliga festtåget från folkskolans gård till Paviljongsplanen, i morgon sker starten en timme tidigare. Tåget lär vara ”alla tajders”.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 juli 1938
N:r 173

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *