Armén.

Chefen för arméförvaltningens tygdepartement har hemställt att vissa officerare och underofficerare skola i kommandoväg beordras att med inställelse så snart ske kan och högst till 1 juli tjänstgöra vid departementet. Bl. a. har majoren i armen, kaptenen i Gotlands artillerikårs reserv Isaeus, inkallats.
— Kaptenen i Gotlands artillerikårs reserv John Lindberg, Stockholm, anhåller hos k. m:t om uppskov till nästa år med honom i år åliggande repetitionsövning, vilket tillstyrkes av armschefen. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 april 1938
N:r 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *