Ändringsarbeten i Alskogs kyrka.

Byggnadsstyrelsen förklarar sig i huvudsak intet ha att erinra motförslagen till installation av värmeledning, flyttning av predikstolen och ändring av bänkarna i Alskogs kyrka. Dessa förslag äro emellertid alltför ofullständiga för att kunna upptagas till slutlig prövning.
Då kyrkans konstnärliga och kulturhistoriska värde nödvändiggör, att arbetena i varje fall ställas under ledning av kompetent arkitekt, tillråder styrelsen församlingen att redan nu anlita sådan för uppgörande av fullständigt förslag till erforderliga åtgärder. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 12 Januari 1938
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *