Aktiebolaget Snäckgärdsbaden

har anhållit om tillstånd till yrkesmässig stadstrafik i Visby med rättighet att i sådan trafik insätta två personomnibussar.
Över ansökningen lämnas härmed trafikföretag, som beröras av trafiken, så ock andra, som ärendet kan angå tillfälle att före den 20 innevarande augusti till magistraten inkomma med skriftligt yttrande över ansökningen.
Visby den 9 augusti 1938.
Magistraten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Augusti 1938
N:r 182

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *