Visby Börs konserveras.

Arbetet med konserverandet av den del av Visby Börs, som ligger åt Strandgatan, alltså den som omfattar delen med trappgavlarna, har nu igångsatts i antikvitetsakademiens regi med amanuensen Bohrn som närmaste ledare. Detta arbete, som utföres av akademiens vanliga konserveringsgäng – som eljest sysselsättes med lagningar på ringmuren och i ruinerna – omfattar igensättande av gluggarna åt Strandgatan och Fornsalen samt i övrigt lagning av murarna. Sedermera kommer ett tak att påläggas huset, och då gavlar osh resning äro givna, kan ju detta tak göras mera permanent än de provisoriska lagningarna. Taken bör sålunda kunna användas även i framtiden med den funktion huset då kan komma att få. Något beslut om vad huset skall användas till är ännu icke fattat.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 december 1937
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *