Visby arbetareförening

sammanträdde i går till ordinarie årsmöte under ordförandeskap av fabrikör Gust. Arvidsson.
Därvid förrättades val av styrelse, varvid till ordförande omvaldes dir. Ax. Danielson och till vice ordf. fabrikör Gust. Arvidsson. Till ledamöter för två år omvaldes vidare urmakare Th. Wennerberg, handlanden Herman Nilsson och frisör Julius Högvall. Till revisorer utsågos målaremästare E. Lundgren, rustmästare G. Lund och tillsyningsman Alb. Anderson, supplerade av bagarmästare Henrik Pettersson och byggmästare Fr. Hammarström. Till ceremonimästare utsågs hr Arvidsson och till ledamöter i föreläsningsanstalten omvaldes hrr Ax. Danielson och Arvidsson. Till revisor av samma anstalts räkenskaper valdes journalist T. Danielson och till föreningens representant i begravningskassan omvaldes hr Ax. Danielson.
Slutligen uppdrogs åt styrelsen att närmare ordna med den traditionella barnfesten, vilken torde komma att äga rum antingen fjärdedag jul eller nyårsafton.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 december 1937
N:r 283

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *