Vid Gotlands fornsal

har som amanuens för innevarande sommar antagits fil. kand. Gösta Bertel, vilken inträder i tjänstgöring från maj månads ingång.
Amanuensen Bertel har med anledning därav anhållit om uppskov med fullgörande av den repetitionsövning, som under innevarande år åligger honom i egenskap av löjtnant i fortifikationens reserv.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 April 1937
Nr 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *