Tuberkulosens bekämpande på Gotland.

Styrelsen för Svenska nationalföreningan mot tuberkulos beviljade vid sammanträde på fredagen såsom bidrag till driftskostnaderna vid 52 upptagningshem för tuberkuloahotade barn inom alla delar av landet, med omkring 1,100 vårdplatser, sammanlagt 236,000 kr. Anslag beviljades bl. a. för fortsatta tuberkulosundersökningar bland studenterna vid Lunds universitet och bland kvinnlig köks- och serveringspersonal vid SARA samt för en planerad undersökning bland kvinnliga kontorister, till tuberkulin-undersökningar av skolbarn på Gotland samt i Norrbottens och Värmlands län ävensom till tuberkulordörebyggande barnavård på Gotland.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 december 1937
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *