Travsällskapet får ha totalisator?

Lantbruksstyrelsen föreslår regeringen bevilja Gotlands travsällskap tillstånd att under år 1938 anordna vadhållning med totalisator under tre dagar i Visby. Som bekant lyckades travsällskapet icke i år anordna någon travtävling på grund av bristande intresse från hästägarnas sida. Emellertid ämnar man göra ett nytt försök nästa år. Genom totalisatorn tror sig nämligen sällskapet kunna väcka nytt intresse för travsporten hos såväl hästägare som publik. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 december 1937
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *