Tillfälliga löneförbättringens.

Kungörelse om tillfällig löneförbättring under budgetåret 1937-38 åt vissa befattningshavare inom civila statsförvaltningen har nu utfärdats av k. m:t. Däri stadgas bl. a., att avlöningstillägg skall utgå till föreståndaren för arkivdepån i Visby med 300 kr. och till överlantmätaren å Gotland med 1,000 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen 29 Juni 1937
Nr 146

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *