Till griftero.

I lördags avled härstädes änkefru Amanda Carolina Johnsson, född Kastengren i en ålder av 88 år. Jordfästningen har i dag kl. 2 e. m. ägt rum i domkyrkans kapell med domkyrkokomminister Nils Öberg som officiant. I anslutning till jordfästningen höll denne en vacker dödsbetraktelse, och akten omslöts av psalmsång, varjämte fru Anna LagergrenNorström från läktaren sjöng ”Hemlängtan” av Josephson.
I afton föres stoftet med ångf. Visby till fastlandet, där det kommer att gravsättas på Enskede kyrkogård.
Närmast sörjes den hädangångna av en dotter, fru Anna Westring härstädes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 December 1937
N:r 279

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *