Stadens revisorer.

Beredningsutskottet beslöt vid sitt sammanträde i går att till ny revisor i staden för år 1938 års räkenskaper i stället för bankkamrer Ragnar Olin, som efter mångårig tjänstgöring avsagt sig uppdraget, utse nuvarande suppleanten bankkamrer K. E. Hellsing.
Till nya suppleanter föreslogos redaktör Gösta Storm efter postmästare Knut Malmgren, som avflyttat från staden, och bankkassör Tore Wallander efter hr Hellsing.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 december 1937
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *