Slite.

Visbyrevyn,
som med hänsyn till de tekniska anordningarna, omgjorts till en kabaret, visades i går på Slite teater, som var alldeles fullsatt av en glad och god publik. Allting gick också synnerligen väl i lås, och åtminstone att döma av de brakande applåderna voro åhörarna med på noterna.

Systembolaget öppnar utlämningsställe i Slite.
Sedan den 15 april har Visby systembolag öppnat ett utlämningsställe i Slita samhälle, varom annons i morgondagens tidning lämnar närmare besked. Detsamma hålles öppet tre dagar i veckan, och bolagets kunder i Slite med omnejd kunna lämna in sina motböcker, rekvisitioner och likvid, då de två dagar senare kunna på utlämningen avhämta sina varor. Kostnaderna för anordningen bestridas tillsvidare genom en extra avgift av 20 öre pr butelj. Föreståndare för utlämningen, som är inrymd i biograflokalens fastighet, är hr Hugo Helledaij.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 20 April 1937
Nr 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *