Saluvärdering.

Hos domänstyrelsen har Ruth Hägg i Visby begärt att få köpa den mellan stadsägorna 409 och 410 utlagda vägen till den del denna framgår över mark till förra hospitalslägenheten Bergbetningen i Visby stad. Domänstyrelsen har i anledning härav uppdragit åt e. o. skogstaxatorn S. Hilde att verkställa saluvärdering av vägområdet. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen 27 April 1937
Nr 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *