Sällskapsresan till Finland och Estland.

Med ett nittiotal resenärer ombord lämnade ångf. Thjelvar kl. 9,15 i morse Visby och satte kurs närmast på Helsingfors. Vädret var strålande, vattnet låg som en spegel och fartyget var skrudat i vimplar och signalställ. En hel del folk hade samlats på kajen för att åse avresan och vinka farväl till bortdragande vänner och bekanta. Stämningen var också den allra bästa, och förhöjdes ytterligare av N. T. O:s musikkår, som från övre akterdäck blåste en sprittande marsch när förtöjningarna kastats. Och det blir säkerligen mer musik ombord än så.
Fru Walborg Beer medföljde också på resan och även hon kommer säkerligen att låta höra sig. Till omväxling har man på Thjelvar f. ö. också tillfälle att avnjuta radions välsignelser, i det att apparat och högtalare tillfälligtvis uppmonterats på fartyget. Som sagt : resan har anträtts under de bästa auspicier, och vi ha bara att önska resenärerna ett lycka till även för fortsättningen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 10 Juni 1937
Nr 131

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *