Resestipendier för läroverkslärare.

Skolöverstyrelsen har nu fördelat anslaget till resestipendier åt lärare i främmande språk vid allmänna läroverken.
Adjunkten K. G. Kellgren i Södertälje har för att i Tyskland under 5 veckor studera tyskt talspråk och under någon tid följa undervisningen i tyska vid något högre läroverk erhållit 600 kr.
Adjunkten N. E. Hagberg i Värnersborg har för att i Frankrike under 5 veckor vinna ökad förtrogenhet med franska språket, särskilt talspråket, tilldelats 650 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 April 1937
Nr 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *