På sin sextioårsdag i dag

har landstingsmannen J. O. Geselius, Lärbro, blivit föremål för många och hjärtliga hyllningar. Bl. a. ha sålunda Lärbro sparbanks styrelse med folkskollärare K. Hemmelin i spetsen uppvaktat jubilaren och överlämnat ett par ståtliga kandelabrar, och av vänkretsen, vars talan fördes av lantbrukare Th. Östman, Glästäde, har 60-åringen fått mottaga en stilig fotlampa. Bland ytterligare uppvaktande under dagens lopp märkas bondeförbundets styrelse samt hushållningssällskapets förvaltningsutskott m. fl., och många presenter liksom en rik skörd av blommor ha kommit jubilaren till del. Lyckönskningar ha även telegrafiskt inströmmat till hans hem, allt vittnande om den aktning och vänskap han förskaffat sig i vida kretsar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 december 1937
N:r 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *