På frukost hos artillerikåren.

Kronans mannar ha sötebrödsdagar.
Några representanter för Gotlandspressen ha idag haft den odelat angenäma upplevelsen att närvara vid och även delta i utspisningen av frukost vid A. 7.
Där liksom vid infanterikåren tilllämpas som bekant sedan några år den s. k. individuella utspisningen, som verkligen gör ett helt och hållet annat intryck än forna tiders ”utfodring” i bunkalag. Nu för tiden får ju ”beväringen” maten prydligt serverad på brickor av rostfritt stål och var och en kan sedan slå sig ned var han vill och inmundiga sin rikligt tilltagna portion. I början av detta systems tilllämpande fick var och en ett matkort, som stämplades vid varje måltid, men detta är nu borttaget. Kontrollen blir givetvis härigenom slappare, men det försäkrades, att endast fem, sex man på A. 7 f. n. äro sådana matvrak, att de försöka lura kronan på en extra portion.
Stabsintendenten, major A. Wallenqvist, som vid pressmännens besök i dag tjänstgjorde som älskvärd och givetvis sakkunnig ciceron, berättade därvid, att första frukost numera utgöres av välling och kaffe, andra frukost av havregrynsgröt, mjölk och en varmrätt samt middagen av två rätter. En nyhet är, att det numera serveras uteslutande oskummad mjölk samt att frukt i någon form — fruktsoppa e. d. — förekommer i varje dags stat. Vidare har det införts 4-veckorsstat i stället för som tidigare 14- dagars, vilket medför, att matordningen lättare går att variera. Maten kostar staten cirka 80 öre per man och dag, eller för att vara riktigt noggrann 81,569 öre. Pressen, som alltid är övermåttan nyfiken, kunde naturligtvis inte heller avhålla sig från ett besök i köket, där husmor, köksan och sju kvinnliga biträden samt ett par man i handräckning skötte ruljangsen. Nästan allting gick med maskin — en ny diskmaskin skall förresten monteras upp i dagarna — det var bara kaffekvarnen, som ännu måste skötas med handkraft. Det kanske inte spelar så stor roll förresten, ty det berättas, att kaffet alltmera i mannarnas smak fått ge vika för vällingen, vilket ju inte kan betraktas annat än som ett glädjande symptom. Annars är det inte något fel på det militära kaffet, som är absolut äkta vara och inte alls ”rena rågen” åtminstone undertecknad hade starka misstankar om under sin tid i kronans kläder. Nå, det är ju skönt, att man kommit på andra tankar på äldre dar.
Efter att sålunda ha konstaterat den ordning och reda ,som råder i artilleriets kök, återstod ingenting annat än att personligen avsmaka anrättningarna. Det blev en präktig frukost, bestående av gröt och mjölk samt blodkorv med mycket lingon, och signaturen måste till sin skam tillstå, att han inte orkade med mer än halv portion. Vilket ju dock vittnar gott om, att ransonerna inte äro i knappaste laget. McDuff.

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 April 1937
Nr 87

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *