På begäran

av änkan Emelle Maria Viderström samt hennes och hennes avlidne make Gustaf Adolf Viderströms barn Signe Viktoria, Adolf Emanuel och Torsten Algot, vilka enligt en den 14 december 1923 efter den avlidne upprättad bouppteckning samt avkall den 20 februari 1924 bekomnit fastigheten nr. 46 i Norderrotens andra kvarter i Visby eller enligt gällande registerbeteckning tomten nr 24 i kvarteret S:t Olof i Norderroten, kungöres härmed jämlikt 10 § 2 stycket i kungl. förordningen den 16 juni 1875 angående lagfart å fång till fast egendom att ansökan om lagfart å fånget denna dag vid § 76 i lagfartsprotokollet blivit av inskrivningsdomaren vid rådhusrätten i Visby vilandeförklarad.
Visby den 7 april. 1937.
Inskrivningsdomaren.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 April 1937
Nr 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *