Musikafton på Läroverket.

En musikafton var i går anordnad vid Läroverket härstädes, där en rätt talrik publik infunnit sig i den efter restaureringen synnerligen trevliga såpgsalen. Dessa musikaftnar ha tillkommit för att dels skaffa medel till läroverkets musikfond, från vilken den musikaliska undervisningen erhåller ekonomiskt stöd, och dels för att sätta intresserade i tillfälle att taga del av resultaten av denna musikundervisning. Ur icke minst sistnämnda synpunkt var gårdagens musikafton mycket uppskattad av de närvarande åhörarna. Programmet upptog solouppträdanden av äldre och yngre elever såväl i sång, musik till piano och fiol samt deklamation. Icke minst de små musikanterna vunno publikens hjärtan och belåtenheten med den musikaliska underhållningen var stor.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 december 1937
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *