Minan på Fårö,

som härom dagen oskadliggjordes genom desarmering av flaggjunkare Bomgren, befanns vara en frisk och färdig tysk hornmina. Det har sagts, att staten indragit den ersättning av 10 kr. pr mina, som förr utgått till inrapporteraren av dylika fula tingestar. Det är sant, och det är åtskilliga år sedan så skedde, men det torde heller icke vara obekant att ångbåtsbolaget, då kronan drog in ersättningen, förklarade sig i stället komma att utbetala ersättningen till upphittarna. Så har skett även ifråga om den nu senast rapporterade Fåröminan, för vilken upphittaren alltså har 10:an på väg.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 december 1937
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *