Militärbefälets organisation.

Arméförvaltningen har nu till k. m:t yttrat sig i frågan om organisationen av militärbefälet å Gotland och därvid i allt väsentligt anslutit sig till det i ärendet föreliggande förslaget frän militärbefälhavaren. Bl. a. föreslås, att kaptenen på övergångsstat vid fortifikationen S. G. Lönegren skall fortfarande t. o. m. den 30 sept. i år tjänstgöra som fortifikationsofficer vid militärbefälet. Av militärbefälhavaren begärt anslag å 600 kr. för verkställande av avskrifter av handlingar tillstyrkes. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 10 Juni 1937
Nr 131

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *