Militära förordnanden

K. m:t har transporterat översten: Östra brigadområdets reserv F. H. Tillberg till överste i tredje fördelningens reserv. K. m:t har även tillåtit översten i första fördelningens reserv B. Lilliehöök och överstelöjtnanten i Livregementets grenadjärers reserv C. A. Bäckström att kvarstå i reserven t. o. m. 1938.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 december 1937
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *