Markförvärv till staden.

Vid drätselkammarens sammanträde i går medelade ordföranden att han träffat preliminär uppgörelse med ägaren av Länna gård lantbrukaren Emil Jansson Öm förvärv av c :a 320,000 kvm. av honom tillhöriga markområde i närheten av fastigheten för en köpeskilling av 25 öre per kvm., c :a 80,000 kr. Drätselkammaren beslöt godkänna uppgörelsen och föreslå stadsfullmäktige att inköpa området från den 1 jan. 1938. Köpeskillingen skulle bestridas med ett 25-årigt amorteringslån.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 9 december 1937
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *