Lotsverkets obehövliga mark vid Ljugarn.

Domänstyrelsen anser i likhet med kammarkollegium att de områden av lotsjorden vid Ljugarn, som lotsstyrelsen vill ha tillstånd att sälja, böra överflyttas till domänstyrelsens förvaltning. Domänstyrelsen har därefter för avsikt att så snart frågan om byggnadsplan för Ljugarns samhälle vunnit sin Risning gå i författning om områdenas försäljning till vederbörande innehavare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 20 April 1937
Nr 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *