Landshövdingen om trafiksäkerheten.

Landshövding A. E. Rodhe, vilken är ordförande i den i dagarna sammanträdande kommittén för trafiksäkerheten, har gjort ett uttalande för St. T. D. om kommitténs planer. Olycksstatistiken visar, att frågorna om trafiksäkerheten äro väl värda att ägna stark uppmärksamhet, framhåller landshövdingen. Med stöd av det statistiska materialet ämna vi nu undersöka trafikolyckornas orsaker. Därvid skall frågan om de nuvarande bestämmelserna i motorfordonsstadgan och vägtrafikstadgan äro tillfredsställande ur trafiksäkerhetssynpunkt utredas. Vi komma vidare att gå in på tekniska problem, vägbeläggningsfrågor och belysningsfrågor. Ett av problemen är frågan om säkerhetsanordningar vid järnvägsövergångar. Förgiftningsfall genom koloxid, den s. k. garagedöden, kommer även att utredas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 20 April 1937
Nr 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *