Landsbygden. Västerhejde.

VÄSTERHEJDE, 12 dec.
Försäljning, anordnad av Västerhejde kyrkliga syförening, ägde rum i Hallvardsskolan i lördagskväll. Efter en psalm höll v. pastor L Lilja en kort adventsbetraktelse. Vidare förekom solosång av fru Käthy Lilja och deklamation av folkskollärare H. Fardelin. Före auktionens början gjordes en kaffepaus, varefter försäljningen vidtog. En hel mängd nyttiga och trevliga saker hade tillverkats, och allt blev försålt till goda priser. Sammanlagt torde inkomsterna av inträdet, försäljningen och lotteriet ha inbragt omkring 500 kr., varför resultatet av auktionen blev lyckat. Som avslutning sjöngs ps. 500: 7.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 december 1937
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *