Landsbygden. Stånga.

STÅNGA, 30 april.
Nykterhetsmöte var igår anordnat i Stånga baptistkapell. Som inledning läste past. Y. Samuelsson Fil. 4: 1-15 och hälsade de närvarande välkomna. Sedan höll past. Sigurd Nahlbom, Näs, ett intressant och allvarligt nykterhetsföredrag, utgående från liknelsen om den barmhärtige samariten (Luk. 10: 25-37). En kollekt upptogs för de kristna samfundens nykterhetsrörelse och past. O. Hansson avslöt med bön.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 April 1937
Nr 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *