Landsbygden. När.

NÄR, 25 juni.
Söndagsskolans sommarfest hölls midsommardagen hos hr Nils Pettersson, Bomunds i Burgen. Då vackert sommarväder rådde, kunde festen hållas ute i den vackra trädgården vid Bomunds. Festen inleddes av Nils Pettersson med ett ord ur Galaterbrevet samt en erinran om söndagsskolarbetets stora betydelse. Pastor E. Appelgren, Ljugarn, samtalade med barnen om Johannes Döparen, varefter både barn och äldre undfägnades med kaffe, som smakade gott ute i naturen. Fru Valborg Appelgren medverkade med solosång samt berättade fötl barnen en gripande händelse ur livet om ett par barn, som litade på Guds hjälp. Rikligt med sång nch musik förekom. En god insamling gjordes för söndagsskolan. Därjämte tömdes söndagsskolans sparbössa, som innehöll 26 kr. Dessa medel användes för underhåll av en skolflicka, som söndagsskolan underhåller vid en missionsstation i Kongo. Sedan pest. Appelgren talat en stund över Jes. 40: 1-8 avslöts den givande festen av hr Karl Jakobsson, som tackade barnens föräldrar för det intresse, som visats för söndagsskolans arbete, samt förrättade bön. Barnen fingo sedan mottaga tidningar och gotter och voro glada över festen i det vackra midsommarvädret.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Juni 1937
Nr 144

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *