Landsbygden. Mästerby.

MÄSTERBY, 1 dec.
Skördefest hölls fredagskvällen f. v. i missionshuset, vilket var fullsatt. Det inleddes av ErL Magnusson med en betraktelse över Neh. 4: 6-23. Försäljningen inbringade omkr. 150 kr. och leddes av kamrer Gottfr. Larsson, Hogrän.
Distriktsmöte hölls i söndags. På f. m. var det enskilt med förhandlingar angående distriktets predikoverksamhet. Kallelsen till ev. E. Magnusson förnyades. Han lovade tjäna även nästa år tills vidare. Efter förhandlingarna firades Herrens nattvard. Past. Er. Lund-blad höll ett kort tal och ledde mötet. Stunden avslöts med bön.
På e. m. möte talade Rud. Palmqvist över Luk. 4: 16, erinrande om adventstiden. ErL Magnusson fortsatte över orden: ”Se, din konung kommer”, och past Er Lundblad talade om Konungen, vars rike ej är av denna världen, och som vill förvandla vår jord, Joh. 18: 36— 37. Sångare från Hogrän medv. med flera sånger. Distr. tack framfördes av dess ordförande., W. Palmqvist, varefter det goda mötet avslöts med sång och bön.
Ett off. ungdomsmöte hade härvarande ungdomsf. anordnat i tisdagskväll. Efter inledningsord av dess ordf. höll fr. Marta Wallin, Myra, en intressant reseskildring från G. M. Ungarnas bussresa till fastlandet i sommar. Säters obeskrivliga sköna dal, Leksand, Rättvik, Siljan ni. m. i det fagra Dalarna framhölls. Forts. på ”Färden” lämnas vid nästa ungdomsmöte. Till sist förekom tal av Erl. Magnusson samt sång till zittra och orgel.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 December 1937
N:r 280

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *