Landsbygden. Ljugarn.

LJUGARN, 19 april.
Östra Distriktet av Gotl. Missionsförbundet höll sitt enskilda kvartalsmöte i missionshuset i söndags under god tillslutning av medlemmar. Förmiddagens möte inleddes av evang. Inga Olofsson, som talade en stund över en bibeltext i 1 Petr. br. 1 kap., varefter förhandlingarna vidtogo under lantbr. R. Lagergrens ordförandeskap. Mötet beslöt att ett sornmarmissionsMöte skall hållas sönd. den 5 sept. i Alskog. Som talare skulle past. M. Jakobsson, Visby, kallas. Nästa kvartalsmöte bestämdes att hållas sönd. den 18 juli i Ala. Ordf. frambar distriktets tacksamhet till evang. Inga Olofsson och Anna-Lisa Karlsson för deras nitiska arbete i distriktets församlingar under vin.
tern. Beslut fattades, att evangelisterna skola tjäna distriktet t. o. m. sönd. den 25 april. Efter förhandlinearna hölls rast varunder Ljugarns friförsamling bjöd de närvarande på kaffe.
Eftermiddagens möte inleddes av evangelist John Ericsson med bibelläsning och bön, varefter mötets ordf. erinrade om att två av distriktets medlemmar ingått 1 den eviga vilan, sedan föregående möte hölls. Past. Appelgren predikade över 1 Petr. br. 2: 11 och framhöll vikten av att en kristen bekänner sig som gäst och främling här på jorden och vikten av att bevara själens renhet. Evang. Anna-Lisa Karlsson talade till slut över Joh. 1: 29. Evang. Inga Olofsson medverkade med flera sånger. Mötets ordförande tackade församlingen på platsen för vad den givit deltagarna under dagen. Mötet avslöts med sång och bön.
Missionsförsäljning anordnas av ungdomsf. om lördag kväll kl. 8, varvid sydda arbeten, paket m. m. kommer att försäljas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 20 April 1937
Nr 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *