Landsbygden. Lärbro.

LÄRBRO, 23 juni.
Slitekretsens metodistförsamlingar höll sitt årsmöte i Metodistkapellet, midsommarafton. Ordförande vid mötet var distriktsföreståndare A. Sundfeldt och till sekr. valdes pastor Smedberg. Rapporter avlämnades från de olika verksamhetsgrenarna såsom söndagsskolorna, ungdomsarbetet och kassarapporter från de olika kassorna. Församlingens pastor lämnade också en kort redogörelse över verksamheten. Av denna framgick att i kretsen finnas fyra söndagsskolor med 103 inskrivna barn, vilket är en liten ökning mot föregående år. Tre de äldres syföreningar finnas, vilka genom sitt arbete lämnat verksamheten ett gott ekonomiskt stöd. Medlemsantalet är för närvarade 52. Två medlemmar har under året avlidit. Vid mötet skedde också val av de olika tjänstemännen och kommittéerna inom församlingarna. Ordföranden uttalade ett tack för det arbete, som utförts och manade till fortsatt gärning för Guds rike. Efter en stunds paus hölls så ett offentligt möte med predikan av pastor Sundfeldt, som talade över Jes. 55: 10-11. Mötet avslutades med en bönestund.

Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Juni 1937
Nr 143

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *