Landsbygden. Hellvi.

HELLVI, 2 dec.
Högtidlig skolavslutning. En högtidlig prägel fick terminsavslutningen vid Hellvi folkskola i anledning av att folkskoll. Håkegård på nyåret tillträder plats på fastlandet.
Sedan Gotlandssången sjungits framförde folkskoll. Engfeldt barnens och lärarnas tack till hr Håkegård. Efter att ha betonat hr Håkegårds goda egenskaper som lärare och kamrat och hans insatser om Hellvi skolas utveckling, överlämnades från kamraterna vid skolan till familjen Håkegård en bukett nejlikor, under det barnen stämde i med ”Vår sångarhyllning tag”. Barnens tack tog sig för övrigt uttryck i en del minnesgåvor och ett kraftigt fyrfaldigt leve. Hr Håkegård tackade för hyllningen och för den arbetsglädje och goda kamratskap, som varit rådande vid Hellvi skola. Som avslutning på högtidsstunden sjöngs Du gamla, du fria.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 December 1937
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *