Landsbygden. Gothem.

GOTHEM, 29 dec.
Baptistförsamlingens juniorer avhöllo i går årsmöte. Efter sången ”Kom, låt oss sjunga om Jesus” läste föreningens ordförande herr Gustaf Sandborg ur Matt. 2 och talade om de vise männen, som ledda av stjärnan kommo fram till Jesusbarnet. Han betonade vidare att även vi ha en stjärna — det är bibelordet — som visar vågen fram till Frälsaren om vi låta leda oss av detsamma. Ordf. ledde även i bön och hälsade alla välkomna. Av redogörelserna framgick att föreningen varit i full verksamhet under året. Anslag gjordes till församlingen och till missionen i Kongo. Med få undantag skedde omval till posterna inom föreningen. Efter en bönestund skedde samling vid dukat kaffebord och en strålande julgran och därefter utdelades julklappar till alla juniorer och äldre jämte pastorns, som i likhet med de föregående året förut mottagit julgåvor av församlingen och kvinnoföreningen. Mötet avslutades med sång och bön av pastor Bergeen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 december 1937
N:r 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *