Landsbygden. Fröjel.

NEDRE FRÖJEL, 20 dec.
Syföreningsauktion hade av den kyrkliga syföreningen i Nedre Fröjel anordnats lördagen den 18 dennes kl. 7,30 e. m. Den välbesökta missionsstunden som hölls i kommunalrummet inleddes med psalmen, ”Din spira Jesu Sträckes ut”. Därefter talade kand. Roland Thomsson varmt och innerligt över 32 Ps. 8 vers, om att Gud vill att alla människor skola vara själavinnare. Efter predikan vidtog försäljningen med khde G. Sjöberg som utropare. Köplusten var god, försäljningen gick utmärkt och inbringade säkerligen flera hundra krönär till missionen, tack vare de många trevliga och nyttiga saker som utbjöds till försäljning. Efter försäljningen följde ,bön och psalmsång. Kyrkoherden uttalade ett tack till syföreningen för deras insats i missionsverksamhet och till alla som hjälpt till att det blev ett så gott resultat av försäljningen. Ett tack uttalades även till kyrkogården av kand. Thomsson för hans sätt att sköta försäljningen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 december 1937
N:r 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *