Landsbygden. Follingbo.

FOLLINGBO, 6 dec.
Till den sista vilan fördes i går stoftet efter Karl Gustaf Johansson, som söndagen den 28 nov. avled i sitt hem vid Hagvards i en ålder av 81 år. På kyrkoårets första dag, när tempelklockorna ringt in den nya adventshögtiden, kom uppbrottsordern till den gamle, efter en strävsam och idog arbetsdag. I härvarande kyrka vigdes i går hans stoft till ro i närvaro av de närmaste anhöriga och grannar. Jordfästningen förrättades av pastor B. Bergdahl, som därtill även höll ett anslående griftetal med ledning av dagens högmässotext. Såväl före som efter jordfästningsakten sjöngs ps. 452, verserna 1-2. Under orgelns toner utbars kistan till graven 1 vars sköte den sänktes. Där frambar den bortgångnes yngste son hr Albert Johansson, Visby, en sista tack- och avskedshälsning till den hädangångne och past. Bergdahl lyste så till sist frid över grif ten. Från kyrkan återvände man till hemmet där kaffe intogs. Därvid talade den hädangångnes släkting red. Herrn. Cederblad, och erinrade om vad den avlidne varit för de sina och hemmet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 7 december 1937
N:r 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *