Landsbygden. Fole.

FOLE, 12 dec.
Kyrko- och kommunalstilmm o r ha i dag hållits i kommunalrummet med Fole församling och kommun.
Kommunalstämman leddes av dess ordf. arrendator A. Vidin. Till revisorer omvaldes G. Pettersson, Byttes, och G. Hansson, Lilla-Fole, med Sigurd Karlström, Ringvide, som suppleant. Till ledamöter i fastighetstaxeringsnämnden valdes Eely Carlsson, Helvigs, och Arv. Nyström, Kisslings, med J. Lövgren, Bondarve, och A. Ekström, Helvigs, som suppleanter. I taxeringsnämnden omvaldes disp. S. Wikström, Tollby, och S. Karlström, Ringvide, samt nyvaldes Eely Carlsson, suppleanter blevo J. Glifberg, Sojdungs, Day. Karlsson, Helvigs, och Gust. Gahnström, Autsarve. Till ledamot av virkestaxeringen utsågs disp. Wikström. I brandstodsvärderingsnämnden blev Olof Eriksson och Helge Andersson, Ryftes, ordinarie ledamöter med Gust. Gahnström och Day. Karlsson som suppleanter.
Barnavårdsnämnden utökades med ytterligare en ledamot, lärarinnan Gunborg Fohlin. Som ordf. kvarstår folkskolL Axel Hejdenberg. En av pensionsnämndens ledamöter hr A. Vidin omvaldes på 4 år med J. Glifberg som suppleant, likaså fick J. Glifberg fortsätta att vara kassör i magasinskassan. Vidare bestämdes om uttagande av räntan från P. Larssons donationsfond samt fördelning av densamma. Till sist gjordes några inlägg av fattigvårdens ordf. angående dess bokföring och kassor.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 december 1937
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *