Landsbygden. Fårö.

FÅRÖ, 22 juni.
Kommunalfullmäktige hade sammanträde i söndags och alla ledamöter utom två, som hade giltigt förfall, voro närvarande.
Ledamoten, handelsföreståndare Bengtsson, som avflyttat från orten beviljades rätt att avgå från sitt uppdrag som ledamot.
Kommunalnämden hade av Norra häradets vägstyrelse inköpt det hus vid Broa, som de uppfört till magasin och väntrum. Kommunalfullmäktige beslöt att reparera detta hus till en kostnad av 175 kr. samt tillsätta en vaktmästare, med en årlig ersättning av 60 kr.
Tvenne anbud å den Kalkvistska tomten hade inkommit, men ansåg fullmäktige anbuden för låga och nya anbud skall infordras till den 1 okt. d. å. Hillsovårdsnämdens ordf. E. Fröberg beviljades ett årligt arvode å 50 kr. Fattigvårsdstyrelsens lån till kommunalnämden för år 1935 å 750 kr. beslöts avskrivas.
Årets taxeringslängder granskades och godkändes.

Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Juni 1937
Nr 143

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *