Landsbygden. Fardhem.

FARDHEM, 14 juni.
Konfirmation förrättades i Fardhems kyrka i söndags med konfirmanderna för året. Först hölls högmässa kl. 1 varvid kyrkoherde Olof Havrån predikade över dagens text och den s. k. Lutherkollekten insamlades. Omedelbart efter gudstjänsten hölls konfirmationen. Kyrkoherden talade till de unga i anslutning till ett uppläst bibelord och förhörde konfirmanderna i kristendomsundervisningen, vilket ämne de tycktes behärska till belåtenhet.
Konfirmandernas första nattvardsgång sker i Lojsta kyrka om söndag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Juni 1937
Nr 136

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *