Landsbygden. Fardhem.

FARDHEM, 18 april.
Linde missionsdistrikt har i dag hållit sitt sedvanliga kvartalsmöte i kapellet. Förmiddagens möte inleddes av hr J. Johansson, Gardarve, vilken med några ord vidrörde grundtanken i Ef. 3 kap., ”Bed och arbeta”. Talare voro f. ö. past. Dav. Eklund, vilken talade över dagens evang.-text, Joh. 16: 16-22, samt evang. Erl. Magnusson, som utgick från ep.-texten i 1 Petr. 2 kap.
Efter middagsrasten, varvid man undfägnades med smörgås och kaffe, följde distriktets ensk. förhandlingar, varefter omedelbart vidtog offentligt möte, vilket inleddes av hr Emr. Jacobsson, Lojsta. Förmiddagens talare tjänstgjorde även detta möte, och det avslutades av di. striktets ordf. hr Efr. Dahlby med några ord och Herrens välsignelse. Rikligt med sång, både solo och unisont, förekom under dagen, och rätt mycket folk hade samlats från skilda håll. Innan man skildes åt samlades man åter kring kaffebordet och så var en dag tillända, en dag i Herrens gårdar, bättre än eljest tusen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 20 April 1937
Nr 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *