Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 25 juni.
Söndagsskolf est hölls i Skoga skola i går kl. 2 e. m. Skolsalen var vackert prydd och allt vittnade om sommar och högtid. Det hade även samlats många festdeltagare.
Festen tog sin början med sång, en nybildad musikförening sjöng en sång och söndagsskolans föreståndare hr John Holgersson inledde med att läsa den 33 ps., hälsade de närvarande välkomna och ledde i bön. Så sjöng kören ett par sånger och pastor S. Nahibom talade till barnen i anslutning till den 8 psalmen, verserna 1-10. Därefter sjöng musikföreningen en sång och kollekt upptogs för söndagsskolverksamheten, därefter gjordes paus för kaffedrickning.
Festens senare del inleddes med att musikföreningen sjöng en sång och hr J. Boström talade till barnen. Så avtackade pastor Nahibom musikföreningen och önskade den god fortsättning i dess verksamhet, så även till söndagsskollärarna och även alla dem som hörsammat inbjudan och kommit. Pastor Nahlbom framförde även ett tack till magister Lithberg och kyrkoherde F. Terneus för att de upplåtit skolan åt söndagsskolverksamheten och söndagsskolföreståndaren delade ut tidningar till barnen. Som avslutning på den trevliga festen sjöngs sången 247 och pastor Nahibom nedkallade välsignelsen över de närvarande.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Juni 1937
Nr 144

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *